פעילות בארגונים

flayer_libi2

חוו"ד:

capture

בין לקוחותי:

function before_load() { alert("submitting"); } function before_submit() alert("submitting"); } function before_reset() { alert("submitted"); }